Ekonomisk kommentar: Har virtuella valutor påverkat marknaden för betalningar?

Datum

Alla tillgängliga data tyder på att användningen av virtuella valutor är mycket begränsad, både sett till antalet användare, antalet transaktioner och det förmedlade värdet. Detta innebär att såväl de positiva som de negativa effekterna på betalningsmarknaden idag är mycket små.

Marknaden för massbetalningar har förändrats de senaste åren på grund av nya innovationer och nya aktörer. Uppkomsten av virtuella valutor är ett exempel. En virtuell valuta är ett betalningsmedel i form av en digital värdeenhet. Virtuel­la valutor finns i många olika former och är ofta avsedda att användas för betalningar på internet. De har på senare tid fått ökad uppmärksamhet i medierna. Bitcoin är det främsta exemplet.

 

Virtuella valutor har en funktion att fylla. De kan möta nya betalningsbehov och göra betalningar billigare och säkrare. Men det finns samtidigt nackdelar med dem. Myndigheterna regle­rar inte utgivningen av virtuella valutor och utgivarna står inte under tillsyn. Detta innebär att konsumentskyddet är svagt och att användaren kan utsättas för risker.

 

Denna ekonomiska kommentar förklarar vad virtuella valutor är och diskuterar vilka risker som kan vara förknippade med dem.

 

Läs den ekonomiska kommentaren: Har virtuella valutor påverkat marknaden för betalningar?

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?