Baselkommittén publicerar en slutlig definition av måttet för bruttosoliditet

Datum

Efter ett möte på söndagen den 12 januari 2014 tillkännagav gruppen av centralbanks- och tillsynschefer (the Group of Governors and Heads of Supervision, GHOS), moderkommitté till Baselkommittén för banktillsyn, att de stödjer den definition som Baselkommittén bestämt för att beräkna bruttosoliditet för globala banker.

Bruttosoliditetmåttet liknar det traditionella kapitalkravet på så vis att det syftar till att säkerställa att banker har tillräckligt mycket kapital för att kunna täcka förluster. Skillnaden mot traditionella kapitalkrav är att det inte utgår från riskvikter. I stället sätter bruttosoliditetmåttet ett tak för bankernas exponeringar utifrån storleken på respektive banks kapital och dess oviktade tillgångar. Därmed skapas en gräns för hur mycket bankerna kan expandera sina balansräkningar, även om deras verksamheter anses vara relativt riskfria.

 

Enligt Baselkommittén ska bruttosoliditetsmåttet införas som ett rapporterings- och publiceringskrav i januari 2015. De nya publiceringskraven för bruttosolididiten är också ett steg mot att införa måttet som ett bindande minimikrav i januari 2018.

 

Vid mötet gav GHOS även sitt stöd till Baselkommitténs föreslagna förändringar av måttet för strukturella likviditetsrisker, NSFR. Det är ett viktigt steg mot att slutföra arbetet med NSFR under det kommande året. GHOS stödde även ett antal andra förslag relaterade till det kortfristiga likviditetsmåttet, LCR. Bland annat fastställdes de föreslagna minimikraven för offentlig rapportering av LCR.

 

Mer information om besluten och pressmeddelanden från mötet finns att läsa på Bank for International Settlements (BIS) webbplats.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?