Utvärdering av NASDAQ OMX Derivatives Markets som central motpart 2009

Datum

Riksbanken och Finansinspektionen har tillsammans utvärderat NASDAQ OMX Derivatives Markets under 2009.

 

Utvärderingen genomförs årligen. I årets utvärdering uppfyller NASDAQ OMX Derivatives Markets 13 av 14 rekommendationer, 1 rekommendation är till stor del uppfylld.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?