Underkänt eller godkänt – hur klarade myndigheterna och storbankerna kommunikationen under den finansiella krisen?

Datum

Storbankernas och myndigheternas kommunikation under finanskrisen får godkänt. Förtroendet för samhällsviktiga funktioner i det finansiella systemet upprätthölls. Det framgår av rapporten ”Storbankernas och myndigheternas kommunikation under finanskrisen”. Rapporten har gjorts på uppdrag av FSPOS, Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan. Både myndigheter och banker bör dock i framtiden bli öppnare och tydligare om risker och osäkerhet i sina offentliga bedömningar. Både myndigheter och privata aktörer inom det finansiella området bör också verka för att höja kunskaperna i samhället om det finansiella systemet. Det är några av slutsatserna i rapporten.

 

Hela rapporten ”Storbankernas och myndigheternas kommunikation under finanskrisen” inklusive appendix finns att läsa på FSPOS webbplats, se länk nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?