Riksbanken ordnar en workshop om risker på den svenska bostadsmarknaden

Datum

Fredagen den 12 november ordnar Riksbanken en workshop om “Housing markets, monetary policy and financial stability” för inbjudna deltagare och talare. Workshopen är en del av den pågående utredningen om risker på den svenska bostadsmarknaden som Riksbankens direktion beslutade att tillsätta den 9 februari i år. Syftet med workshopen är att fånga upp olika forskningsresultat, slutsatser och tankar från framförallt den akademiska världen som kan vara av betydelse för Riksbankens bostadsutredning. De åsikter och slutsatser som presenteras på workshopen är deltagarnas egna. Riksbankens utredning förväntas vara klar och offentliggöras en bit in på nästa år.

Kontaktinformation

Presstjänsten, 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?