Rättelse

Datum

I talet "Krisen i Baltikum - Riksbankens åtgärder, bedömningar och lärdomar" som publicerades den 2 februari anges på första sidan en uppskattning för de förluster Swedbank, SEB och Nordea förväntas göra i Baltikum under 2009 och 2010, hur stor andel av förlusterna som förväntas falla på Swedbank och SEB och dessa två bankers primärkapital. Dessa uppgifter är felaktiga. Den korrekta texten ska istället vara:

 

"…Enligt Riksbankens egna uppskattningar blir de tre bankernas totala kreditförluster i Baltikum 27 miljarder för helåret 2009 och ungefär lika mycket under 2010, varav cirka 80 procent eller 50 miljarder kan väntas falla på Swedbank och SEB. Storleken av dessa 50 miljarder kan ses i ljuset av de två bankgruppernas totala primärkapital som är 185 miljarder kronor eller deras kapital i de baltiska dotterbankerna som är 27 miljarder kronor."

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?