Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik

Datum

Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen som berör Riksbankens verksamhet. Årets tredje upplaga av tidskriften Penning- och valutapolitik innehåller följande artiklar:

 

Banksystemens roll vid finansiella kriser – en jämförelse mellan Asienkrisen och krisen i de baltiska länderna

Av Ellen Bernhardtson och Jill Billborn

När den ansedda investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs i september 2008 blev det startskottet för en våg av misstro mellan finansiella aktörer, som snabbt spred sig över världen. Osäkerheten om låntagarnas kreditvärdighet ökade snabbt och utbudet av krediter minskade. Konsekvenserna blev en omfattande ekonomisk nedgång. En region som drabbades speciellt hårt var Central- och Östeuropa och i synnerhet de baltiska länderna. Idag, nästan två år senare, har ekonomierna börjat stabiliseras efter mycket stora tapp i BNP. Återhämtningen har påbörjats men väntas gå långsamt och ännu återstår många utmaningar.

 

Why banks prefer leverage?

Av Reimo Juks

The aim of this article is to study the implications of the new banking regulations for banks. We restrict our analysis to capital regulation. Even though the new banking regulations entail much more than updated capital regulations, increasing the quality and amount of equity in banks lies at the heart of the new regulations.

We start with a brief overview of the actual capital structure in banks. We then proceed with a detailed and structured discussion of why banks prefer debt as compared to equity. The benefits of debt are used to identify and quantify the effects of the capital regulations on banks.

 

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden – en fundamental analys

Av Lars Frisell och Masih Yazdi

Under 2009 sjönk svensk BNP med 5 procent, den största ekonomiska kontraktionen sedan 1940-talet. Samma år steg bostadsutlåningen med 8 procent och huspriserna ligger på en högre nivå än före finanskrisen. Det här har satt ny fart på spekulationerna om en svensk husprisbubbla och ett förestående, betydande prisfall. I den här artikeln analyserar vi prisutvecklingen sedan slutet av 1990-talet. Vi visar att direkt kvantifierbara faktorer såsom högre disponibel inkomst och lägre realränta kan förklara nästan 90 procent av prisuppgången. Att kvantifiera effekterna av de institutionella förändringar som har ökat tillgängligheten till krediter är svårare, men de är troligen betydande. Sammantaget ter det sig osannolikt att svenska bostäder överlag skulle vara övervärderade.

 

Det finansiella konsumentskyddet – mål, möjligheter och problem

Av Hans Bäckström

Tillsynens uppdrag - Finansinspektionens uppdrag handlar i första hand om två saker: dels att främja ett stabilt finansiellt system, dels att bidra till ett gott konsumentskydd på det finansiella området.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?