Ny bok om Sveriges monetära och finansiella historia

Fredag 23 april publiceras en ny bok med statistik över det svenska monetära systemets framväxt, Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Exchange rates, Prices and Wages, 1277-2008.

 

Boken är den första av två delar och fokuserar på växelkurser, konsumentpriser och löner. I den första delen diskuterar forskare från Göteborg, Lund och Stockholm resultaten från medeltiden fram till idag. Bland annat presenteras ett konsumentprisindex som sträcker sig tillbaka till 1290. Indexet visar att det århundrade som upplevt högst inflationstakt var 1500-talet, följt av 1900-talet. Sett i ett längre historiskt perspektiv så har den svenska valutan varit svag mot omvärlden. Genom historien har upprepade utfästelser gjorts om en stabil valuta men stora händelser som krig och djupa ekonomiska kriser har ofta men långt ifrån alltid inneburit att sådana löften brutits. När det gäller löneutvecklingen så visar de historiska serierna att reallönen för en arbetare var högre på medeltiden än i mitten av 1800-talet Sedan 1800-talet har löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat . Men från slutet av 1970-talet har skillnaden varit stabil.

 

Boken presenteras på ett seminarie som hålls på Riksbanken fredag 23 april klockan 10:00. Förste vice riksbankschef Svante Öberg inleder seminariet. Därefter ger Rodney Edvinsson, docent i ekonomisk historia på Stockholms Universitet och en av bokens redaktörer en närmare presentation av bokens innehåll. Slutligen kommenterar forskningsdirektör Öivind Eitrheim från Norges Bank bokens vetenskapliga bidrag och gör jämförelser med motsvarande norska projekt. Seminariet är öppet för media.

 

Boken, som ges ut av Riksbanken tillsammans med Ekelids förlag, är en del av ett mer omfattande projekt som tidigare resulterat i en databas med historisk monetär statistik som finns på Riksbankens webbplats. En andra del beräknas komma ut inom två år och kommer att behandla statsskuld, penningmängd, aktieavkastning och ränteutvecklingen under motsvarande tidsperiod. Längre fram kommer även historiska serier med fastighetspriser, banksektorn och Riksbankens räkenskaper att publiceras.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?