En indikator på resursutnyttjandet

Datum

Ekonomisk kommentar: En indikator på resursutnyttjandet

Synen på resursutnyttjandet spelar en central roll i analysen av hur penningpolitiken ska utformas. Att mäta resursutnyttjandet är dock svårt på flera sätt. Det går inte att observera direkt i data och det finns ingen vedertagen metod för hur det ska mätas. Det är därför viktigt att studera en mängd olika mått. I den här kommentaren redogörs för en metod som sammanfattar information i enkätdata och arbetsmarknadsdata. Den framtagna indikatorn - kallad RU-indikator - fångar den ekonomiska utvecklingen väl. RU-indikatorn har fördelen att den inte revideras speciellt mycket när det kommer ny information och att den kan uppdateras med kort tidsfördröjning. RU-indikatorn kan därför vara ett bra komplement till andra mått på resursutnyttjandet, men det bör poängteras att den inte visar Riksbankens samlade bedömning.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?