Ekonomisk kommentar: Analys av revideringar i konjunkturlönestatistiken

Datum

Riksbanken gör löpande prognoser för löneutvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönestatistik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månatliga konjunkturlönestatistiken. I denna kommentar analyseras revideringar av löneutfallen som i denna statistik sker löpande under tolv månaders tid. Revideringarna följer ett systematiskt mönster. Man kan därför använda sig av revideringarna och första preliminära löneutfall för att göra prognoser för kommande definitiva löneutfall. I kommentaren presenteras också en metod för att göra detta. Metoden ger skattningar på definitiva löneutfall som har hög träffsäkerhet, vilket är betydelsefullt för Riksbankens prognoser för den framtida löneutvecklingen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?