Effekterna av en belåningsgräns på låntagarnas kostnader

Datum

Ekonomisk kommentar: Effekterna av en belåningsgräns på låntagarnas kostnader

Finansinspektionen införde nyligen ett tak för belåningsgraden för nya bolån – det vill säga för hur mycket man får låna i förhållande till marknadsvärdet på den underliggande säkerheten – på 85 procent.

 

I den här kommentaren använder författarna stickprovsdata från Finansinspektionens bolåneundersökning för att uppskatta hur de nya riktlinjerna kommer att påverka lånekostnaderna. Resultaten visar att en begränsning av belåningsgraden på 85 procent kommer att motsvara en räntehöjning på omkring 1,5 procentenheter för nya låntagare som tar bolån med hög belåningsgrad. Eftersom bara ca 20 procent av nyutlåningen av bolån har en belåningsgrad på över 85 procent kommer de flesta nya låntagare inte att påverkas av de nya riktlinjerna. Med tanke på att den totala bolånestocken har en omsättningshastighet på i genomsnitt fyra till fem år är det emellertid troligt att begränsningen av belåningsgraden blir bindande efter fem år.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?