ECB:s månadsrapport mars 2010

Idag publicerar Europeiska centralbanken (ECB) sin månadsrapport Monthly Bulletin för mars 2010. Riksbanken översätter fyra av ECB:s månadsrapporter till svenska, varav juniutgåvan är en. ECB-publikationen är ett viktigt verktyg för analys av den ekonomiska utvecklingen i euroområdet och för att förklara ECB:s penningpolitik.

 

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade sin första månadsrapport den 19 januari 1999. Riksbanken översätter rapporterna i mars, juni, september och december, det vill säga de rapporter som innehåller en längre ekonomisk översikt. Sedan september 2004 finns rapporten endast i en webbversion.

 

Alla nummer finns i sin helhet på engelska på ECB:s webbplats.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?