Det svenska finansiella regelverket ska utredas

Det svenska finansiella regelverket ska utredas i enlighet med Riksbankens förslag om att se över regelverket efter finanskrisen. Det beslutade riksdagen den 15 juni. Förslaget om att se över riksbankslagen avslogs däremot eftersom riksdagen vill avvakta resultaten av utredningarna.

 

Utredningsarbetet ska inriktas på att utforma ett effektivt och långsiktigt hållbart svenskt finansiellt regelverk utifrån de lärdomar och erfarenheter som gjorts under finanskrisen. Utredningarna ska bland annat omfatta rollfördelning mellan myndigheter, bestämmelser om tillsynsinsatser som kan vidtas i ett tidigt stadium, aktivering av insättningsgarantin, Riksbankens verktyg på området för finansiell stabilitet samt hanteringen av krisdrabbade finansiella företag.

 

”Det är viktigt med ett sammanhängande och effektivt ramverk för att kunna förebygga kriser i framtiden. Men också för att kostnaderna för en kris ska bli så små som möjligt för bankernas kunder och för samhället i stort”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och riksbankschef Stefan Ingves i en gemensam kommentar.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?