Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2006

Datum

Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2006 till:


Edmund Phelps, Columbia University, NY, USA "för hans analys av intertemporala avvägningar i makroekonomisk politik".

 
Hans arbeten har ökat förståelsen av sambanden mellan kort- och långsiktiga effekter av ekonomisk politik. Bidragen har haft stor betydelse för både forskning och politik.

 

 

Läs mer på Kungliga vetenskapsakademiens webbplats, se länk nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?