Beslut om titel på ekonomipriset

Riksbanken har beslutat att den engelska titeln på ekonomipriset skall lyda ”The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel” från den 1 september. Skälet till detta är att det inte är korrekt att översätta Sveriges riksbank med Bank of Sweden.

I kortare version bör priset fortfarande omnämnas som ”Prize in Economics”.


 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?