Riksbanksfullmäktiges möte 5 februari 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Susanne Eberstein

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Susanne Eberstein

3. Årsredovisning samt vinstdisposition och verksamhetsberättelse 

Handlingar på bordet
Anmärkning: Anmälan, rapport om beslut Omedelbar justering
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Anders Herjevik 

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Nordeas planerade ändring av företagsstruktur
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
   
 • Remiss från betaltjänstutredningen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Björn Segendorff
   
 • Verksamhetsuppföljning 2015 samt verksamhetsplan och budget 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
   
 • Finansiell förvaltning 2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mikael Nordén
   
 • Riskrapport tertial 3 2015 och ISK-rapport 2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
   
 • Compliancerapport 2015 samt Complianceplan 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta
   
 • Revisionsplan 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey
   
 • Riksbanken 350 år
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin 

7. Övrigt- ingen övrig punkt anmäld

8. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?