Riksbanksfullmäktiges möte 29 januari 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Susanne Eberstein

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Susanne Eberstein

3. Justering av protokoll från fullmäktiges sammanträde den 14 december 2015

Protokollet bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges verksamhetsberättelse samt vinstdisposition

Handling bifogas
Anmärkning: Information, bordläggning
Föredragande: Eva Julin, Anders Herjevik, Henrik Gardholm 

5. Samråd om framställning till riksdagen om lån till IMF

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Ekelund

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

 

7. Direktionens rapporter

 • Status sedel-och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson 
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Sara Tägström
   
 • Penningpolitisk rapport december 2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
   
 • Penningpolitiska åtgärder
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin Af Jochnick
   
 • Ekonomisk utblick
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Hans Dellmo
   
 • Betalkontodirektivet -bankers ansvar för kontanter
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe 

8. Övrigt


9. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?