Riksbanksfullmäktiges möte 29 april 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 18 mars 2016

Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein 

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 • Internrevisionens årsrapport 2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey
   
 • IMF:s vårmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
   
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
   
 • Penningpolitisk rapport april 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
   
 • Direktionens remissyttranden
  – Utvärdering av Riksbankens penningpolitik
  – Nordeas ansökningar om tillstånd att verkställa fusionsplaner
  – Långtidsutredningen
  – Kapitalkrav
  Handlingar bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Kerstin af Jochnick 

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?