Riksbanksfullmäktiges möte 26 augusti 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 20 juni 2016 Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges mötesplan våren 2017

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

5. Styrelseledamot i Riksbankens Jubileumsfond

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

6. Sidouppdrag direktionsledamot

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

8. Direktionens rapporter

 • Aktuell penningpolitisk fråga
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
   
 • Penningpolitisk rapport juli 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
   
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson
   
 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Wejshammar
   
 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1 2016
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
   
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 1 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Johansson
   
 • Risk-, ISK- och compliancerapport tertial 1 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
   
 • Internrevisionsavdelningens rapport tertial 1 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Nilsson
   
 • Personalförmåner
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Jacobsson
   
 • Direktionens möteskalender våren 2017
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?