Riksbanksfullmäktiges möte 18 mars 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Susanne Eberstein

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Susanne Eberstein

3. Justering av protokoll från fullmäktiges sammanträden den 29 januari och den 5 februari 2016

Protokollen bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Susanne Eberstein

4. Granskningsrapport – Utövande av tjänst

Handlingar bifogas

Anmärkning: Rapport

Föredragande: Anders Thunholm

5. Granskningsrapport – Sedelutbytet

Handlingar bifogas

Anmärkning: Rapport

Föredragande: Anders Thunholm, Christina Wejshammar

6. Remissyttrande – Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Handling bifogas samt på bordet

Anmärkning: Information och beslut

Föredragande: Björn Segendorf

7. Remissyttrande – Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Susanne Eberstein

8. Nominering av ledamot till Riksbankens Jubileumsfond

Handling på bordet

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Åsa Sydén

9. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

10. Direktionens rapporter

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: 
  Leif Jacobsson
   
 • Kommande direktionsremiss
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Olof Sandstedt
   
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jens Vahlquist
 • Penningpolitisk rapport februari 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
   
 • Redogörelse för penningpolitiken
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley

11. Övrigt

12. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?