Riksbanksfullmäktiges möte 16 december 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 11 november 2016

Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering

Föredragande: Susanne Eberstein

4. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB)

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Emelie Mannefred

5. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Emelie Mannefred

6. Samråd med direktionen – statistikärende

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Eric Frieberg

7. Fullmäktiges möteskalender 2017

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Eva Julin

8. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

9. Direktionens rapporter

 • Complianceplan 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta
 • IR revisionsplan 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Nilsson
 • Verksamhetsplan och budget 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Finansiell Stabilitet 2016:2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jens Vahlquist
 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Riksbanken 350 år
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson
 • Direktionens möteskalender 2017
  Handling på bordet
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?