Riksbanksfullmäktiges möte 10 juni 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 29 april 2016

Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering

Föredragande: Susanne Eberstein

4. Revisionsplan 2016–17

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Martin Malm, fullmäktiges revisionsfunktion

5. Samråd med direktionen – Framställning till regeringen om lagändring avseende Riksbankens beredskapsansvar

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Åsa Sydén

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Direktionens rapporter

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Wejshammar, Anna-Lena Wretman
   
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jens Vahlquist
   
 • Finansiell stabilitet 2016:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
   
 • Förvaltningsärende
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Hesselmar
   
 • Riksbanken 350 år
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin, Kerstin af Jochnick
   
 • Direktionens remissyttranden – Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?