Direktionens möte 8 juni 2016 (per capsulam)

Ärende

§1. Beslut om tillsättning av tillförordnad chef för Internrevisions-avdelningen


 

Förelåg förslag om tillsättning av tillförordnad chef för Internrevisionsavdelningen, protokollsbilaga A.


Det antecknades att direktionen har beslutat i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e-postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts i akten.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?