Direktionens möte 6 december 2016 (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Ärende

§1. Beslut om ingående av överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering


 

Förelåg förslag till beslut om att Riksbanken ska ingå överenskommelsen om samarbete mellan Riksbanken, Regeringskansliet (Finansdepartementet), Riksgäldskontoret och Finansinspektionen avseende finansiell stabilitet och krishantering samt att Riksbankschefen ges i uppdrag att för Riksbankens räkning underteckna överenskommelsen, protokollsbilaga A.

 

Det antecknades att direktionen har beslutat i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e-postmeddelanden.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?