Direktionens möte 31 augusti 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Penningpolitisk rapport

4. Rapporter

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Marianne Nessén
 

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
   
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
   
 • Övriga rapporter

5. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Henrik Jönsson

6. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?