Direktionens möte 19 oktober 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Marianne Nessén 

4. Rapporter

  • Rapport från Ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Eva Julin
  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information 

5. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson 

6. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?