Direktionens möte 14 december 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Verksamhetsplan och budget 2017

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anders Vredin

4. Complianceplan 2017

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anja Marletta

5. Revisionsplan 2017

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Nilsson

6. Möteskalendern hösten 2017

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Regler för bokföring och årsredovisning

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Gardholm

8. Framställning till regeringen om gemensam databas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Eric Frieberg

9. IMF-ärenden

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Emelie Mannefred

10. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Marianne Nessén

11. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

12. Ärenden till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

13. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?