Direktionens möte 12 april 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande:Stefan Ingves

3. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Marianne Nessén

4. Remissyttrande Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Eva Julin, Christina Nordh-Bengtsson, Björn Andersson

5. Remissyttrande Långtidsutredningen

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Maria Sjödin

6. Remissyttrande Kapitalkrav inom pelare 2 avseende löptidsantaganden och FI:s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Tomas Edlund

7. Remissyttrande Nordeas ansökningar om tillstånd att verkställa fusionsplaner

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Kasper Roszbach

8. Rapporter

 • Riksdagsskrivelse: FiU:s betänkande 2015/2016:FiU40 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella Valutafonden (IMF)
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Åsa Ekelund
   
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
   
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
   
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information 

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson 

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?