Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 7 februari 2014

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 31 januari 2014

Protokollet på bordet

Anmärkning: Justering

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Anmälan Årsredovisning 2013, Riksbankens balansräkning samt revisionsbevis

Handling på bordet

Anmärkning: Anmälan

Föredragande: Eva Julin, Pia Kronestedt Metz, Henrik Gardholm

 

Riksrevisionens årliga granskning av Riksbanken

Anmärkning: Rapport

Föredragande: Staffan Nyström

 

Framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2013
Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm

6. Ny organisation – förändringar i arbetsordningen

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Johan Gernandt

7. Direktionens rapporter

8. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?