Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 31 januari 2014

Ärenden

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 20 december 2013

Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Avstämning Årsredovisning 2013 och Riksbankens balansräkning

Handling utsänd separat

Anmärkning: Information

Föredragande: Eva Julin, Pia Kronestedt Metz, Henrik Gardholm

6. Riksrevisionens årliga granskning av Riksbanken

Anmärkning: Rapport

Föredragande: Staffan Nyström och Agneta Bergman, Riksrevisionen

7. Framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2013

Handling bifogas

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm

8. Ny organisation – förändringar i arbetsordningen

Handling bifogas

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Johan Gernandt

9. Direktionens rapporter

 • Utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Fredrik Bonthron
 • Verksamhetsuppföljning 2013
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Kapitalförvaltningen 2013
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Johansson
 • Riskrapport 2013
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Nordlander
 • Intern styrning och kontroll 2013
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Nordlander
 • Compliance 2013
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta
 • Etiska regler
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta
 • Internrevisionens revisionsplan 2014
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?