Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 23 maj 2014

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 11 april 2014

Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 • Utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl Fredrik Pettersson

 • Uppdatering av läget i Ryssland
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Bengt Pettersson

 • RITVA slutrapport
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kai Barvèll

 • IMF:s vårmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Caroline Leung

 • Avtalsärende
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Sophie Degenne

 • Hushållens skuldsättning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kasper Roszbach

 • Säkerhetsfrågor
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?