Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 21 november 2014

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Susanne Eberstein

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Susanne Eberstein

3. Anmälan att protokoll från fullmäktiges sammanträde den 6 oktober justerats

Protokollet bifogas

Anmärkning: Anmälan

Föredragande: Susanne Eberstein

4. Justering av protokoll från fullmäktiges sammanträde den 24 oktober

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Susanne Eberstein

5. Fullmäktiges revisionsenhet – förlängning av avtal

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Mithra Sundberg

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Direktionens rapporter

  • Penningpolitisk rapport oktober 2014
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Stefan Ingves

  • Kontanthanteringsutredningen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anna Wilbe

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?