Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 21 mars 2014

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 7 februari 2014

Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Fullmäktiges revisionsfunktion – revisionsplan 2014

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Anders Thunholm

6. Anmälningsskyldighet för finansiella innehav

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Åsa Sydén

7. Direktionsledamöternas anställningsvillkor

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Åsa Sydén

8. Sidouppdrag direktionsledamot

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Åsa Sydén

9. Samråd med direktionen – framställning till riksdagen Vissa sedlars och mynts upphörande som lagliga betalningsmedel

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Åsa Sydén

10. Direktionens rapporter

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Wejshammar, Leif Jacobsson

 • Utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna
  Anmärkning: Information
  Föredrdagande: Christina Nyman

 • Penningpolitisk rapport februari 2014
  Anmärkning: Information
  Föredrdagande: Christina Nyman

 • Redogörelse för penningpolitiken 2013
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Gabriela Guibourg

 • Verkställande av vinstutdelning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Göran Robertsson

 • Internrevisionens årsrapport 2013
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey

 • Ändringar i direktionens möteskalender
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

11. Övrigt

12. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?