Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 11 april 2014

Ärenden

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 21 mars 2014

Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 • Internrevisionens årsrapport 2013
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey

 • Utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mattias Erlandsson

 • Penningpolitisk uppföljning april 2014
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mattias Erlandsson

 • Analys av utvecklingen i Ryssland
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Johanna Jeansson

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?