Direktionens dagordning tisdag den 24 juni

Ärenden

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Tobias Helmersson

4. Förändrade föreskrifter för inlösen av kontanter

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

5. Avtalsärende

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Kasper Roszbach/Johanna Stenkula von Rosen

6. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall

 • Internrevisionsavdelningens rapport, tertial 1
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey

 • IT-frågor, statusrapport
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson/Anders Nordlander

 • Riksdagsskrivelse: Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011–2013
  (bet. 2013/14: FiU24)
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Gabriela Guibourg

 • Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin

 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Joanna Gerwin

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?