Direktionens dagordning tisdag den 18 mars

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Fredrik Wallin

4. Redogörelse för penningpolitiken

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Marianne Nessén/ Gabriela Guibourg/ Björn Lagerwall

5. Verkställande av vinstutdelning

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Göran Robertsson

6. Uppdatering av interna styrdokument

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Anja Marletta

7. Framställning till riksdagen om ogiltigförklarande av sedlar och mynt

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Eric Frieberg

8. Rapporter

 • Statusrapport om sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Wejshammar/ Leif Jacobsson

 • Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey

 • Inkomna remisser
  Handling bifogas
  Information
  Eva Julin

 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredrdagande: Anders Vredin

 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

9. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Joanna Gerwin

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?