Direktionens dagordning onsdag den 22 oktober

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Tobias Helmersson

4. Remissyttrande om Finanskriskommitténs slutbetänkande Resolution – en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Johan Molin

5. Penningpolitisk rapport oktober 2014

Handling bifogas den 21 oktober

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: David Vestin

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Joanna Gerwin

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?