Direktionens dagordning onsdag den 21 augusti

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Kerstin af Jochnick

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Kerstin af Jochnick

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Tobias Helmersson

4. Förlängning av kreditavtal med IMF

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Caroline Leung

5. Ledamöter i personalansvarsnämnden

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Åsa Sydén

6. Rapporter

 • Sedel- och myntutbytet, statusrapport
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Wejshammar, Susanna Grufman, Leif Jacobsson

 • IT-frågor, statusrapport
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson

 • Avtalsärende
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson

 • Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin

 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Joanna Gerwin

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?