Direktionens dagordning måndag den 26 maj

Ärenden

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Förändrade föreskrifter om rapportering av finansmarknadsstatistik

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Jyry Hokkanen/
Daniel Hansson

4. Förändrade föreskrifter om rapportering till värdepappersdatabasen

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Jyry Hokkanen/Anders Lindström

5. Rapporter

 • Kapitalförvaltningen, tertial 1 2014
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Sophie Degenne/Maria Johansson

 • Riskrapport, tertial 1 2014
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Nordlander

 • Compliancerapport, tertial 1 2014
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta

 • Broby, slutrapport
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson/Christina Wejshammar

 • Inkomna remisser
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin

 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Joanna Gerwin

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?