Direktionens dagordning måndag den 20 oktober

Ärenden

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Rapporter

 • Verksamhetsuppföljning, tertial 2 2014
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall/Magnus Eklund

   
 • Kapitalförvaltningen, tertial 2 2014
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Johansson/Lina Jacobson

   
 • Riskrapport, tertial 2 2014
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Nordlander

   
 • Compliancerapport, tertial 2 2014
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta

   
 • Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg

   
 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

   
 • IMF:s årsmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Emelie Mannefred

   
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

4. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Joanna Gerwin

5. Övrigt

6. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?