Chatt med riksbankschef Stefan Ingves den 4 juli

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Stort tack för många många bra och intressanta frågor. Med önskan om en fortsatt bra sommardag. Häslningar Stefan Ingves
 • Hej Stefan, Är det uteslutet för Riksbanken att skapa en separat ränta till hushållen för att dämpa hushållens skuldsättning?
  Patric
  Svar: Så som den finansiella sektorn fungerar idag är det svårt för oss att åstadkomma det du efterfrågar. Enklast är att avskaffa ränteavdragen. Då höjs ju räntan efter skatt utan att vi höjer räntan.
 • Hej Stefan, Ska Riksbankens inflationsmått ändras från KPI till KPIF?
  Patric
  Svar: Det kommer vi att besluta i höst.
 • Hej Stefan, Varför ska valutareserven sänkas, behövs inte den hållas på dagens nivå med vårat stora banksystem?
  Patric
  Svar: Vi på Riksbanken tycker inte alls att valutareserven skall sänkas. Vi behöver den valutareserv vi har idag.
 • Hej Stefan, Kommer Riksbankens guldreserv ändras något i närtid?
  Patric
  Svar: Nej!
 • Hej Stefan, Är svenska banker tillräckligt rustade för eventuell sprucken bostadsbubbla?
  Patric
  Svar: Ja dom är väl rustade, men om det räcker, det kan man aldrig veta med säkerhet.
 • Hej Stefan, Svensk ekonomi går starkt och inflationen har nästan nått målet, varför väntar ni med räntehöjning?
  Patric
  Svar: Räntorna är också mycket låga utomlands, vilket påverkar oss, och sedan vill vi vara säkra på att inflationen verkligen håller sig kring 2 procent. Därför ar det för tidigt att nu höja räntan.
 • Hej Stefan, Riksbanken brukar säga att det är viktigt att hushållen inte lånar för mycket, har vi inte redan passerat den nivån?
  Patric
  Svar: Ja, enligt min mening har vi redan passerat den nivån.
 • Hej Stefan, Riksbanken har köpt statsobligationer för 290 miljarder och sänkt reporäntan till -0.50%, kan ni bli mer expansiva utan att äventyra Sveriges ekonomi?
  Patric
  Svar: Visst kan penningpolitiken göras mer expansiv om det skulle behövas, och då är det bra för svensk ekonomi. Vårt grundscenario är dock att räntan ligger still till nästa sommar och höjs sedan långsamt.
 • Hej Stefan, Använder du kontanter privat eller tror du kontanter kommer försvinna inom 10-15 år?
  Patric
  Svar: Kontanter kommer säkert att finnas kvar i framtiden också, men dom kommer att användas i mycket mindre omfattning än idag. Själv använder jag allt färre kontanter precis som många andra.
 • Hej Stefan, Om man tänker att du är en seglare och havet det ekonomiska läget skulle du då bege dig ut på havet nu?
  Alexandra
  Svar: Ja absolut, men så här års måste man vara beredd på plötsliga stormar och en och annan åskskur också. Men, när det gäller penningpolitiken har vi itne valet att gå iland då och då, vi seglar alltid, i alla väder!
 • Rekommenderar Riksbanken att regeringen bör slopa ränteavdraget ?
  Kevin
  Svar: Ja!
 • Hej Stefan, Hur stort belopp i gamla kontanter blev ogiltigt den 1:a Juli?
  Patric
  Svar: När vi började utbytet var det utestående värdet av 100 kr och 500 kr 60 miljarder och värdet av dom utestående mynten 2,7 miljarder.
 • Hej Stefan, Kan du se att Riksbanken i framtiden har en reporänta runt 4% igen, eller tillhör den nivån en svunnen tid?
  Patric
  Svar: Det är svårt att veta. I närtid, dom närmaste åren, är det mycket osannolikt att reporäntan stiger till 4 procent.
 • Is it fair to conclude that the Riksbank has now fully removed its easing bias?
  Nina Adam, The Wall Street Journal
  Svar: It is a bit less likely than in the past that we will lower the policy rate, but this does not rule out cuts if the economic conditions warrant further custs in the future.
 • Hej Stefan, Hade du någon viktig mentor i din tidiga karriär?
  Patric
  Svar: Odd Engstrom och Marcus Storch när jag jobbade på Bankakuten för länge sedan.
 • Är det något annat land än Sverige som i dag har minusränta? Hur ser det ut i våra grannländer?
  Robert
  Svar: Finland, inom EMU, och Danmark har idag minusränta.
 • Hej Stefan, Är det några speciella priser som driver upp inflationen just nu?
  Patric
  Svar: Just nu stiger priserna på olika typer av tjänster snabbare än andra priser.
 • När kommer nästa räntebesked?
  Patric
  Svar: Nästa beslut är planerat till den 6 september och det offentliga beskedet kommer dagen efter.
 • Hej Stefan, Påverkas Riksbankens penningpolitik av att FED höjer sin styrränta?
  Patric
  Svar: I någon mån eftersom väldigt många ekonomier påverkas av utvecklingen i USA och Feds räntesättning.
 • Vi ser idag höga bostadspriser hos hushållen som drivs av ohållbar skuldtillväxt. Om nödvändiga åtgärder införs för att dämpa skuldtillväxten till hållbara nivåer, vad kommer hända med bostadspriserna? Och är ett prisfall verkligen så farligt för den finansiella stabiliteten med tanke på hushållens tillgångar?
  Bo
  Svar: Både stillastående priser och ett måttligt prisfall är hanterligt. Skulle priserna falla snabbt och mycket kan det dessvärre skapa stora problem i den svenska ekonomin.
 • Hej! Innebär slutet av den kvantitativa lättnaden att Sverige ska istället använda finanspolitiken i framtiden istället för den monetära politiken?
  Yazan
  Svar: Den frågan är nästan omöjlig att svara på. Vi köper ju fortfarande statsobligationer. Finanspolitiken sköts helt på annat håll och penningpolitiken koordineras inte med finanspolitiken.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?