Chatt med riksbankschef Stefan Ingves den 27 april

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Tack för alla intressanta frågor och stort intresse för vår verksamhet. Ha en fortsatt bra vårdag, hälsningar Stefan Ingves
 • Hej Stefan, Varför tas det hänsyn till termen sysselsättning när definitionen av det är att man räknas som sysselsatt bara vid en timme per vecka? Mvh, Christer
  Christer
  Svar: Vi använder gängse definition på sysselsättning, men vi håller också reda på arbetade timmar, så med få arbetade timmar betyder det att många är deltidssysselsatta.
 • Varför är målet på 2% KPIF(KPI) värd den risk det innebär att i en glödande högkonjunktur intensivstimulera ekonomin med minusränta och obligationsköp mot att ha en låg och stabil KPIF på mellan 0-2%?
  Terje
  Svar: 2% är ett bra mål som vi länge varit överens om i Sverige. Dock att uppnå exakt 2% hela tiden är inte möjligt. Man får räkna med att inflationen kan variera ganska mycket kring 2%. Det viktiga är att vi i genomsnitt hamnar ganska nära.
 • Hej Stefan, Varför har riksbanken sänkt det som kallas för "normalränta" med 0,5-1%?
  Patric
  Svar: Det tog lång tid innan både dom nominella och dom reala räntorna föll i hela världen. När sedan räntorna i världen börjar stiga finns det då också goda skäl till att tro att uppgången blir ganska långsam. Mot den bakgrunden är det rimligt att tro att räntorna framöver stiger sakta, och då är det också naturligt att justera ner normalräntan. Realräntan bestäms inte av centralbankerna i världen utan har snarare att göra med ett stort utbud av sparande och låga investeringar.
 • Hej Stefan, När började ditt intresse för penningpolitik och tar du med jobbet hem?
  Patric
  Svar: Jag har intresserat mig för ekonomi och ekonomisk politik sedan jag gick i Mellanskolan i Finland på 60-talet.
 • KI säger att vi har en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Riksbanken fortsätter med QE och historiskt extremt låga räntor. Vad tror herr myntmästare om risken för en överhettad ekonomi?
  Johannes Kivijärvi
  Svar: Myntmästaren anser att inflationen ännu inte är för hög. I den meningen är inte ekonomin överhettad. Att det sedan i allmän mening går bra för Sverige det har ingen ont av.
 • Hej Stefan, Om två månader blir 15 miljarder i kontanter ogiltliga och riksbanken köper ytterligare statsobligationer för 15 miljarder, hänger det ihop med varandra?
  Patric
  Svar: Kul observation, men nej, inget samband finns!
 • Hej Stefan, till vilken grad följer ni ECBs beslut?
  Erik
  Svar: Vi observerar vad ECB gör eftersom vi är granne med ett jättelikt valutaområde, men vi bestämmer helt själva den svenska penningpolitiken.
 • Hej Stefan, Har du fler uppdrag än riksbankschef även utanför Sverige?
  Patric
  Svar: Ja många, jag sitter bl. a. styrelsen för Bank of International Settlements, jag är ordförande i Baselkommitten för Banktillsyn mm.
 • Vi hade egna realeasefester hemma för att fira de nya sedlarna. Bland annat hade vi snittar med sedeltema, sedelquiz och en pyssla din egen sedel-hörna. Är detta något du uppmuntrar?
  Hanna
  Svar: Jag hoppas ni hade trevligt!
 • Hej Stefan, Bankekonomer skriver att svenska hushållens nettoförmögenhet aldrig varit högre, håller du med om det?
  Patric
  Svar: Så är det nog men samtidigt är skulderna rekordhöga och skulder och tillgångar är inte alls jämt fördelande. T.ex. har många unga stora skulder och många äldre stora tillgångar.
 • Hej Stefan, Är låg inflation ett Europa-problem eller är det så i större delen av världen?
  Patric
  Svar: Det är inte enbart ett europeiskt fenomen, det har också en period varit så i USA, där inflationen nu är på väg upp. Och inte minst i Japan har inflationen varit mycket låg länge.
 • KPIF(KPI) påverkas av att det kommer nya utvinningsmetoder i oljeindustrin så att oljepriset sjunker, av att bilproduktionen flyttar till låglöneländer så att bilpriserna sjunker, av att nya produktionsmetoder gör att priset på kylskåp sjunker, av att ny teknik utvecklas som ger billigare solpaneler till växthusen som sänker grönsakspriserna. Visar inte ovanstående att KPIF är en väldigt dålig parameter att styra räntan efter?
  Terje
  Svar: KPIF och KPI fångar mycket väl en bred korg av varor och tjänster i Sverige. Det kommer alltid att vara så att vissa priser stiger medan andra faller. Hos oss har det ganska länge varit så att tjänstepriserna har stigit mycket snabbare än varupriserna.
 • Ser du några problem med att allt fler verksamheter slutar acceptera kontanter?
  Anton
  Svar: På kort sikt kan det vara ett problem i vissa fall. Samtidigt är den tekniska utvecklingen sådan att allt fler väljer att göra elektroniska betalningar i stället. Just nu är det framför allt en fråga om hur vi skall hantera övergången från kontanter till elektroniska betalningar och samtidigt se till så att det inte går för fort för vissa samhällsmedborgare.
 • Hej! Kärn-inflationen har varit låg i 6 år nu trots högkonjunktur ändå kommer inte inflationen upp till 2% i västvärlden. Känner du som riksbankschef oro för att aktörer i ekonomin tappar tilltron till 2%-målet?
  Harald
  Svar: Nej det gör jag inte. Inflationsförväntningarna på fem års sikt ligger nu mycket nära två procent och vi är på väg upp mot två procents inflation så det kommer nog att fungera denna gång också, även om det har tagit mycket längre tid än vi trodde för några år sedan.
 • Vad ser du för risker med låga räntor förutom hushållens skuldsättning? Existerar det tex företag just nu som inte skulle klara sig vid ett högre ränteläge?
  Erik
  Svar: Det finns alltid företag som inte får låna, vid alla räntenivåer. Det har framförallt att göra med om verksamheten är långsiktigt lönsam eller ej.
 • Hej,Får man högre avkastning på pengar som man har på kontot om ni höjer styrräntan? Hur mycket får man i så fall om ni kommer åt målet 2%?
  sixten
  Svar: Statistiken visar att om vi höjer räntan då stiger också inlåningsräntorna men följsamheten behöver inte vara ett till ett.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?