Chatt med riksbankschef Stefan Ingves den 26 oktober 2017

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Stort tack för alla intressanta frågor. Vi återkommer igen i december. Hälsningar Stefan Ingves
 • Hur hög tror du att räntan kommer att vara om 10 år?
  Sofia och Alma
  Svar: Mycket svårt att veta så långt in i framtiden men säg någonstans i intervallet 2,5-4 procent om det då råder någorlunda normala omständigheter.
 • Hej Stefan, Först vill jag gratulera till ditt förlängda mandat som riksbankschef, sen undrar jag vilka största utmaningar du just nu ser framför dig dom närmaste åren på Riksbanken?
  Patric
  Svar: Tack! Utmaningar finns det alltid så låt mig nämna några. Att hålla inflationen runt två procent när räntenivån normaliseras, att utveckla vårt betalningssystem på ett effektivt ocvh bra sätt och att fundera på om vi skall introducera e-kronor när kontanterna håller på att försvinna.
 • Varför behåller man en negativ ränta (vars syfte är att öka inflationen) när inflationsnivån just nu ligger på 2,3? Inflationsmålet är ju 2.
  Ekken
  Svar: Inflationen har alldeles nyligen nått upp till vårt mål på två procent. Då vill vi försvissa oss om att inflationen också hålls kvar där och mot den bakgrunden skulle det vara för riskabelt att höja ränntan redan nu.
 • hej, På vilka grunder är inflationsmålet på 2% baserade? mvh Kriss
  Kriss Sahlin
  Svar: Två är på lagom respektavstånd från noll procent. Då unviker vi perioder med fallande priser (deflation) samtidigt som vi undviker hög och varierande inflation, vilket sannolikt skulle vara fallet om vi hade ett mycket högre inflationsmål.
 • Hej Stefan, Grattis till ett förlängt ämbete. Kan du nu officiellt säga att vi har en peggad valuta mot EUR precis som danskarna?
  David - AFEX
  Svar: Tack! Nej, vi har absolut inte en peggad valuta mot euron. Växelkursen varierar hela tiden så vi har ett helt annat valutasystem än våra danska kollegor.
 • Hej Stefan, Hur många uppdrag har du utöver att vara riksbankschef?
  Patric
  Svar: Jag har, och har haft, en lång rad internationella uppdrag både inom EU och på global nivå men inga andra uppdrag i Sverige.
 • Hej Stefan, Om du får önskedrömma vad vill du att KPIF respektive reporäntan ska ligga på i en perfekt värld?
  Patric
  Svar: Då är KPIF två procent och reporäntan fyra procent! Vilket är någon form av antagen långsiktig jämvikt.
 • Vad tror du att den omedelbara och långtida effekten kommer att vara av en räntehöjning på den svenska bostadsmarknaden som den ser ut just nu?
  Din största beundrare, Daniel.
  Svar: När räntan höjs så småningom blir det dyrare att låna och man lånar sannolikt litet mindre samtidigt som fastighetsprisutvecklingen bromsas något.
 • Vad kan ett uppbrott/avslut i statsobligationsköpen få för effekt på inflationen? Kommer ni följa ECBs exempel och avbryta dessa köp i slutet av 2017?
  Leinhard nidé
  Svar: Vad som sker med våra obligationsköp återkommer vi till vid nästa penningpolitiska beslutstillfälle i december.
 • Om en förändring i referensräntan leder till en krasch/kraftig nedgång på bostadsmarknaden, finns det då enligt dig någon systemisk risk i svenska finansiella systemet? Kan en eventuell nedgång i bostadspriser leda till en lågkonjunktur?
  Örjan
  Svar: Systemrisk har vi alltid i det svenska finansiella systemet eftersom bankerna är stora och sammanlänkade. I ett dåligt scenario påverkar ett kraftigt fall i bostadspiserna konsumtionen och den allmänna ekonomiska utvecklingen negativt, vilket kan leda till en lågkonjuntur. Ett fenomen som man kan se i flera andra länder där man fått problem på bostadsmarknaden.
 • Nu som inflationen redan överstiger Riksbankens mål (2,3 % vs. 2,0 %), vore det inte lämpligt i penningpolitiken att börja höja räntan nu för att bromsa in utvecklingen och för att inte hamna på efterkälken?
  Dag Morten Iversen, Ôsterbotten
  Svar: Det är för tidigt att höja nu, då riskerar inflationen att falla tillbaka under två procent och det vill vi ju inte. Börjar vi höja räntan uinder 2018 tror vi att timingen är rätt givet vad vi vet idag.
 • Ser du några risker med en expansiv penningpolitik?
  Danielsson
  Svar: En risk som vi håller ögonen på är vad som sker med olika tillgångspriser och inte mint vad som sker på bolånemarknaden.
 • Hur kommer det sig att Sverige och flera andra centralbanker fortfarande har negativ ränta nio år efter finanskrisen?
  Johan
  Svar: Dom globala realräntorna har fallit under lång tid och det leder i sig till låga räntor, vidare har det tagit mycket längre tid än förväntat att återställa inflation och tillväxt efter den globala finanskrisen.
 • Hej Stefan, Hur stor är valutareserven nu och ser du några behov av att öka den?
  Patric
  Svar: I augusti var marknadsvärdet på valutareserven 422 miljarder och det tycker vi är precis lagom.
 • Hej Stefan, varför ingår inte någon form av bostadspriser i inflationsmåttet, då hade ju inflationen varit över 2% nu?
  Erland, Tranås
  Svar: Dom finns inte med som en egen grupp i KPI men dom finns med i form av hushållens räntekostnader och hyror.
 • Högkonjunktur och minuränta? Hur går det ihop?
  Sven
  Svar: Utan minusränta hade vi inte haft en lika stark konjuntur och sannolikt inte heller en inflationstakt nära vårt mål på två procent.
 • Varför tror du inte politikerna och Fi har infört ett skarps skuldkvotstak? Då skulle skuldbördan öka synonymt med lönerna.
  jonas
  Svar: Under lång tid har skulderna ökat snabbare än inkomsterna. Det är inte långsiktigt hållbart och mot den bakgruden är det inte konstigt att finansinspektionen försöker bromsa skulduppbyggnaden.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?