Chatt med riksbankschef Stefan Ingves den 15 februari

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Stort tack för alla intressanta frågor denna vackra vinterdag. Hälsningar Stefan Ingves
 • Hej Stefan! Läser en kurs i nationalekonomi just nu och har lite funderingar. Är det vanligt att riksbanken gör marknadsoperationer på obligationsmarknaden? Vilka risker ser du att det finns med att Riksbanken köper och säljer statsobligationer? /Catarina, Umeå
  Catarina
  Svar: Nej inte över en längre tidsperiod men på senare år har vi gjort det i stor skala. Det medför en ränterisk för oss, men den ränterisken är inte särskilt stor i förhållande till vårt egna kapital, så risken är hanterlig.
 • Hej Stefan, Varför skriver ni att det är mer sannolikt att reporäntan sänks än höjs den närmaste tiden trots att inflationen stiger snabbare än er tidigare prognos?
  Patric
  Svar: Det är framförallt osäkerheten om framtiden som "skapat" den böjen. Denna gång fanns det inte skäl att ändra på banan jämfört med i december.
 • Hej Stefan, Nu har minusräntan "firat" två år, tror du att den även blir tre år?
  Patric
  Svar: Enligt vår räntebana kommer vi att ha minusränta i cirka fyra år.
 • Hej Stefan, Vad tror och hoppas du att fredagens KPI-siffror från SCB ska visa?
  Patric
  Svar: Att siffran precis stämmer med vår prognos!
 • Hej Stefan, När är det som roligast att vara riksbankschef trots att du ständigt får kritik ifrån någon?
  Patric
  Svar: Alla dar! Med min bakgrund och mina intressen är det som att köra Märklintåg varje dag!
 • Hej Stefan, Är det främst energipriser som driver upp inflationen just nu?
  Magnus
  Svar: Ja de allra senaste månaderna har energipriserna haft stor betydelse, men andra priser stiger också, om än ganska långsamt.
 • Hej Stefan, Hur påverkas Sveriges ekonomi av Donald Trump och Brexit?
  Magnus
  Svar: Mycket svårt att mäta i siffror för närvarande men om man exempelvis ökar olika handelsrestriktioner är det negativt för en liten öppen ekonomi som den svenska. Om det verkligen blir så vet vi inte än.
 • Hej Stefan, Den ständiga frågan om att normalräntan ska vara runt 4%, gäller den fortfarande?
  Fredrik
  Svar: I den penningpolitiska rapporten diskuterar vi den frågan och kommer fram till att reporäntan på lång sikt kommer att ligga i intervallet 2,5 - 4 procent, vilket är litet lägre än vad vi ansåg tidigare. Många andra centralbanker gör ungefär samma bedömning.
 • Hej Stefan, Hur mycket kontanter finns i svenska samhället nu och kan samhället fungera helt utan kontanter?
  Magdalena
  Svar: Jag har inte de exakta siffrorna framför mig men det är ungefär 60 miljarder, och med dagens teknologi kan nog ett samhälle fungera ganska bra helt utan kontanter. Nästan alla betalningar idag är ju redan elektroniska i en eller annan form. Däremot kommer det att i praktiken dröja ett bra tag, om ens någonsin, innan kontanterna försvinner.
 • Varför har riksbanken en guldreserv och hur stor är den?
  Rut
  Svar: Guld är ingen annans skuld och bra att ha särskilt i dåliga tider, så har det alltid varit. Idag har Riksbanken 126 ton guld vilket är ungefär 10000 tackor. Värdet är ungefär 42 miljarder kronor.
 • Hej Stefan, Vem bestämmer inflationsmålet och kan den sänkas?
  Fredrik
  Svar: Riksbanken, med stöd av Riksdagen, bestämmer inflationsmålet. Så har det varit sedan mitten av 90-talet. Målet kan teoretiskt ändras både upp och ner, men sedan målet infördes har det inte funnits skäl att göra det. 2 procent har hela tiden legat fast.
 • Hej Stefan, Nästan alla varnar för hushållens höga skuldsättning men vem ska ta tag i problemet?
  Patric
  Svar: Ytterst är det en fråga för enskilda hushåll, banker, finansinspektionen men framförallt är det också en fråga för politikerna när det gäller skatte- och bostadspolitiken.
 • Hej Stefan, Kan riksbankschefen planera för någon semester till sommaren eller måste du ständigt vara tillgänglig?
  Patric
  Svar: Nuförtiden är jag alltid tillgänglig även när jag är ledig. Men med dagens möjligheter att kommunicera behöver ju det inte betyda att jag sitter på banken hela sommaren.
 • Hej Stefan, Har Sverige högre eller lägre inflation än övriga länder i Europa?
  Patric
  Svar: Just nu har Sverige litet högre inflation än genomsnittet i Europa.
 • Vilken är den enskilda faktor med störst inverkan på att vi har så låg inflation? Och någon gång borde väl de priserna bottna också?
  Fredrik
  Svar: Det finns flera faktorer som spelar roll. En viktig faktor var den globala finanskrisen som skapade en global, och på många ställen, långvarig lågkonjunktur. Med stor export och import är det nästan omöjligt för en liten öppen ekonomi som den svenska att inte påverkas av det.
 • Hej Stefan Utreder Riksbanken fortfarande möjligheten att i framtiden erbjuda Sverige och världen tjänsten E-krona?
  Janne
  Svar: Ja vi arbetar för fullt med den frågan. Vad slutresultatet blir är det idag för tidigt att uttala sig om.
 • Riksbanken påverkar penningmängden. Inflationsmålet som mäts i kpi/kpif är priset på varor. Priset på varor påverkas inte bara av penningmängden utan även av tillgång/efterfrågan/effektivisering/globalisering osv. Varför har man på riksbanken ett mål som man till 100 procent inte kan kontrollera? Vore det inte vettigare att endast mäta penningmängden som man till fullo kontrollerar ?
  Ivan Lapitski
  Svar: Vi kan inte kontrollera inflationstakten i detalj men låg inflation är definitivt mycket bättre än hög och varierande inflation. Därför har vi ett inflationsmål. Förut försökte många kontrollera inflationen via ett indirekt penningmängdsmål men det fungerade sämre.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?