Chatt med riksbankschef Stefan Ingves den 16 december

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Stort tack för alla intressanta frågor om den svenska penningpolitiken. God Jul och Väl Mött igen under 2015.
 • Hej! Kronan har sjunkit i värde från 8.4 till 9.40 mot euron under senaste året. Det betyder att vi får cirka 12% mindre att röra oss med vid semestervistelse i annat euroland. Hur kommer det att gå för kronan i framtiden och varför har den sjunkit i värde när det går bra för sveriges ekonomi?
  Mario
  Svar: Det är svårt att veta vad som bestämmer växelkursen. På kort sikt kan nollräntan spela en roll. På några års sikt tror vi att kronan kommer att stärkas eftersom det kommer att gå allt bättre för den svenska ekonomin.
 • Hej Stefan, Är dagens reporänta på bottennivå, eller kan ni införa minusränta om inflationen fortsätter att vara för låg?
  Patric
  Svar: Mest sannolikt är att nollränta består tills vi höjer under andra halvan av 2016. Rent tekniskt kan vi införa negativ ränta. Då får man betala för att sätta in pengar på Riksbanken.
 • Hej Stefan, Är fortfarande en normalnivå på reporäntan mellan 3.5% - 4.5%, för just nu känns det väldigt avlägset?
  Magnus
  Svar: Ja normalnivån gäller fortfarande men det kommer att dröja ett bra tag innan vi kommer dit.
 • Hej Stefan, Påverkas Riksbankens beslut något av att vi har regeringskris och ska ha ett extraval i mars 2015?
  Anders
  Svar: Nej, det har inte påverkat gårdagens beslut alls.
 • Hej Stefan, Hur många centralbanker i världen har styrräntor på 0.00%? Och finns det någon som har minusränta?
  Carl
  Svar: Mig veterligen har ingen annan exakt nollränta, men flera har mycket låg ränta, t.ex. 0,05 eller ett intervall 0-0,25.
 • Vaför är KPI så viktigt att uppnå, vad är det som säger att de komponenter som utgör detta mått är det rätta målet att jaga? Har olika länder olika definitioner på inflationsmåttet som de försöker uppnå?
  Daniel
  Svar: KPI är det mest kända måttet på inflationsutvecklingen i Sverige. Dom flesta andra länder med inflationsmål använder också någon typ av konsumentprisindex som målvariabel. Stabilt KPI, i vårt fall 2 procent, är ett uttryck för en förutsägbar och jämn ekonomisk utveckling.
 • Hur vet ni att nollränta får hjulen att snurra fortare? Vad heter den naturlagen! För mig är detta en stark signal att något är i grund fel och jag kommer att "snåla" framöver. Handla via Internet t.ex och säga upp tidningen. På det sparar jag 4000 spänn om året och slipper den "mördande reklamen" som man bara blir på dåligt humör av. Varför måste chatten veta vad 3+7 är? Känns "spionerande"!
  G K
  Svar: Låg ränta gör det billigt att låna och då lånar man mer än annars. Låg ränta gör det också förhållandevis olönsamt att spara i bank och då konasumerar man i stället. I båda fall hålls hjulen igång så att priserna stiger och vi når vårt inflationsmål på två procent.
 • Recession i antågande eller?
  Peter sandgren
  Svar: Nej, inte såvitt vi kan se. Enligt vår prognos blir tillväxten 2015 2,6% och 3,3% 2016. Det är långt ifrån recession, som ju innebär att ekonomin krymper.
 • Hej Stefan, Vad är korrekt att säga om 0%, är det att vi har en mycket mycket låg ränta eller att vi inte har någon ränta alls?
  David
  Svar: Nollränta är den ränta till vilken bankerna sätter in pengar i Riksbanken. Det betyder inte att man som privatperson kan låna till nollränta i en affärsbank. Banken har ju en kostnad för sin upplåning och skall också täcka övriga kostnader.
 • Stefan, What do you feel are the risks associated with a negative repo rate, should that path be taken?
  James
  Svar: When the policy rate i zero all other alternatives have their positive and negative sides. A negative rate is one option but by far not the only option. The effect of the negative rate is partly determined by the level of excess liquidity in the financial system, so to pass judgement on the net result of a negative deposit rate at the central bank is a nontrivial excercise.
 • Hej Stefan, ni nämner fasträntelån som en möjlig åtgärd om det skulle behövas. När ni gjorde det förra gången låg er reporäntebana lägre än marknadens förväntningar. Genom att ge ut lån med låg ränta och lång löptid kunde ni stödja reporäntebanan och fick också ner marknadens förväntningar. Idag ligger marknadens förväntningar lägre än er reporäntebana, så hur kan den typen av fastärntelån vara aktuella idag?
  Fia
  Svar: Om penningpolitiken behöver bli mer expansiv handlar det i första hand om att skjuta på reporäntehöjningar. Behöver vi göra mer kan jobba med kvantiteten i stället för priset på pengar. Då påverkas den allmänna räntenivån förr eller senare oberoende av hur ränteförväntningarna ligger när en sådan politik inleds.
 • Varför räknas inte prisökningen på fastigheter in i infaltionen? Med andra ord ljuger riksbanken när ni påstår att inflationen är otillräcklig. I verkligheten är den skrämmande hög och skapar orättvisa klyftor i samhället. Och vem ska betala alla amorteringsfria nollräntelån som "svensken" har? Blir det Staten d.v.s sedelpressen och pensionärernas besparningar? Att jobbskatteavdraget gått till ökad skuldkvot är ingen överdrift och en skymf mot den som sparar till sin pension. Att misshandla pensionärer med en orättvis straffskatt och skyhöga hyror ökar inte konsumtionen som tycks vara målet för en huvudlös riksbank och ekonomisk politik. Antag att jag har en fastighet och är utan skuld så ska jag nu låna och konsumera en massa obehövligt som efter något år hamnar på den redan överfulla soptippen. Sedan säljer jag och någon annan i framtiden får betala med mera lån. Jag tror inte det minsta på nuvarande ekonomitänk, det är helt enkelt sjukt.
  G Karlsson
  Svar: Inflationen mäts med KPI och är till för att mäta levnadskostnader. SCB, som har gjort bedömningen hur KPI skall beräknas, är av åsikten att kostnaden för att bo inte mäts på ett bra sätt genom at inkludera fastighetspriserna. I stället försöker man mäta andra kostnader som har med boende att göra så som räntekostnader och underhållskostnader.
 • Vad ser du för risk att marknaden tappar förtroendet för centralbanker generellt? Om centralbanker har försökt att nå ett inflationsmått i många år och inte lyckats kan det tyda på att ni inte klarar det, och snart inser marknaden det. Hur ser du på denna risk?
  Edward
  Svar: Som centralbank kan vi alltid få upp inflationen, så i det avseendet är jag inte oroad. Svårigheten är att få upp inflationen på ett systematiskt och kontrollerat sätt. Vi gör bedömningen att det är fullt möjligt om räntan är noll fram till andra halvan av 2016.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?