Chatt med riksbankschef Stefan Ingves den 13 februari

Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Petter KarlbergMed anledning av offentliggörandet av reporäntebeslutet torsdagen den 13 februari chattade riksbankschef Stefan Ingves här på Riksbankens webbplats.

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Stort tack för visat intresse och många intressanta frågor som berör det vi sysslar med på Riksbanken. Ha en fortsatt bra dag. Hälsningar Stefan
 • Hej Stefan Ingves! Nu behåller ni reporäntan på bara 0.75% samtidigt som tillväxttakten på hushållens skulder ökade under 2013 med 5.3% till totalt 2900 miljarder,vad händer med den finansiella stabiliteten om eller när boprisfallet kommer?
  Patric
  Svar: I första hand faller konsumtionen, i andra hand blir det problem i den finansiella sektorn. Men det ar just de här problemen vi vill undvika geom att det vidtas olika åtgärder i tid.
 • Kommer reporäntan bli lägre under kvartal 2 2014?
  Micke
  Svar: Vår prognos är att reporäntan ligger kvar på nuvarande nivå.
 • Hej Stefan Ingves! En reporänta på 0.75% ligger långt ifrån en normalnivå på 3.5%-4.5%,när tror ni att vi har en normalnivå på reporäntan igen? Och hur viktigt är det?
  Magnus
  Svar: Det är rimligt att tro att vi kommer tillbaka till den nivån på sikt men det viktiga är inte reporäntans nivå, det viktiga är att vi når vårt inflationsmål på 2 procent. Och det kan man säkert göra vid många olika räntor, allt beroende på den allmänna ekonomiska utvecklingen och inflationstakten.
 • Hej Stefan Ingves! Att hushållens största tillgångar består av bostadens värde tycker jag är skrämmande med tanke på att ett kraftigt boprisfall så försvinner den "förmögenheten" men det gör inte skulderna,vad kan Riksbanken göra och hur viktigt är det att politikerna hjälper till för att förhindra en katastrof för bolånekunder och banker?
  Fredrik
  Svar: Vi påpekar envist att detta är ett bekymmer. En risk som vi måste hantera.
 • Hej Stefan, 1995 hade vi en reporänta på 8.91% tror du att vi någonsin igen kommer få en reporänta på den nivån?
  Johan
  Svar: I närtid är en sådan ränta mycket osannolik men på längre sikt inte alls utesluten.
 • Varför har vi en riksbank?
  karl-magnus
  Svar: Annars skulle vi förmodligen ha en mängd olika valutor i Sverige och vi vet genom historien att det är stora fördelar med en enhetlig räkneenhet/värdemätare dvs. en valuta. Ett sätt att åstadkomma detta är att ha en centralbank/Riksbank som ser till att den här "standardiseringen" fungerar.
 • vem bestämmer vad riksbanken ska göra?
  Mia
  Svar: Riksbankslagen anger vem som gör vad. Vi är en självständig myndighet under Riksdagen. Den dagliga driften sköts av Direktionen.
 • Hej Stefan, Tack för att du ställer upp för den här chatten! Världens olja produktion här stigit nästan oavbrutet i 100 år. När produktionen minskade gick det också ekonomist sämre. När det gick ekonomist sämre hjälpte centralbanken med att sänka räntan. Det gjorde nya investeringer (i olja) möjligt och världsekonomi återhämtade sig. Fast att central banken här nu i flera år haft extremt låga räntor, så här ekonmin inte återhämtad sig. Kan det beror på att trots stora investeringer i olja, så här världsproduktionen faktist gått ner sedan 2005? Jag ser framemot ditt svar!
  W. Voortman (Uppsala)
  Svar: Jag kan inte se att just frågan om oljeproduktion är den mest centrala frågan i samband med den lågkonjunktur vi haft. En lång rad faktorer har samverkat för att skapa det kraftiga fall i världstillväxten vi hade för en tid sedan. Olika problem i den finansiella sektorn har här spelat en viktig roll.
 • Hej Stefan Ingves! Svenskarnas skulder ligger på 170-180% av disponibel inkomst, hur står det sig med andra länder? Är vi i någon slags skuldtopp?
  Carl
  Svar: Vi ligger högt men inte i topp, t.ex. Norge och Danmark ligger högre. Men vi ligger på historiskt höga nivåer och trenden går åt fel håll när skulderna fortsätter att växa snabbare än inkomsterna.
 • Hej Stefan. Det har nu gått ca 5 år sedan finanskrisen och därmed lågkonjunkturen slog till. En del bedömare bla ni själva verkar tycka att västvärlden är på rätt väg, samtidigt ligger budgetunderskotten på ca minus 3 till minus 5% av BNP och skulderna i förhållande till BNP nära 100%, detta samtidigt som räntor är nära noll och flera centralbanker har ytterligare åtgärder igång. Om den styrkan ni talat om en längre tid i ekonomin inte kommer, en del exportföretag fortsätter att påpeka att efterfrågan är svag i sina rapporter för Q4 och deras guidning framåt, vad har ni då för verktyg i verktygslådan?
  Edward linderoth
  Svar: Nu har vi den här låga räntan och en rad indikatorer tyder på en starkare konjunktur så jag tror inte frågan är riktigt aktuell. Skulle utvecklingen, mot förmodan, bli en helt annan får vi ta ställning till det då.
 • Ska en normal reporänta fortfarande ligga mellan 3.5%-4.5%? Och om den ska sänkas kommer inflationsmålet också sänkas då?
  Johan
  Svar: Nej, inflationsmål och ränta hänger inte ihop på det sätt som du föreslår. Inflationsmålet på 2 procent ligger fast oberoende av vad som betraktas som en normal reporänta.
 • Hej Stefan Ingves! Är det jobbigt att ensam få ta all kritik i media om ni höjer eller sänker reporäntan med tanke på att ni är sex ledamöter som bestämmer reporäntans nivå?
  Patric
  Svar: Nej, jag vet ju vilket jobb jag har och vad det kräver. Man kan inte heller alltid vara alla till lags.
 • Riksbanken är en oberoende Riksbank, kan du förklara varför det är så viktigt?
  Magnus
  Svar: Bakåt i tiden, när centralbanker inte var självständiga, blev många gånger frestelsen för stor att kortsiktigt skapa för mycket inflation. Det skadar ekonomin på sikt och därför beslutade Riksdagen att ändra lagen så att Rikbanken blev självständig och kan hålla sig till sitt inflationsmål på 2 procent.
 • Vad är din bedömning på reporäntans utveckling under 2014?
  Stig Gelderman
  Svar: Nu behöver räntan vara på den här låga nivån för att inflationen skall ta fart och stiga mot 2 procent. Vår prognos är att räntan ligger på 0,75 till början av 2015.
 • Vilken analys gör ni av Q4 rapporteringen från exportbolagen? Det verkar inte som de når marknadens förväntningar och deras framtidsutsikter verkar vara försiktigare än de ni gör. Hur hänger det ihop med er framtidsanalys? De verkar heller inte vilja investera i samma utsträckning som ni hoppas trots låg ränta, kanske biter trots allt den klart högre reala ränta vi har i Sverige kontra våra viktigaste exportländer. Hur ser du på skillnaden i reala räntor?
  Edward linderoth
  Svar: Skillnaden i reala räntor är inte så stor. Till skillnad ifrån många länder inom EMU har vi inte problem i banksektorn. Det är lättare att låna här än på många andra håll. Vi tror att investeringarna stiger när exporten kommer igång och det kommer att ske i år och i än större utsträckning under 2015.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?