Chatt med riksbankschefen Stefan Ingves den 16 februari 2012

Bild på riksbankschef Stefan IngvesTorsdag den 16 februari chattade riksbankschef Stefan Ingves på Riksbankens webbplats.

 

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Nu är chatten avslutad. Du kan läsa frågor och svar nedan.
 • I början på året trodde du att reporäntan skulle ligga på 1.75 året ut.Nu säger ni att reporäntan ska vara 1,5 in i 2013. Hur säkra är ni på den bedömningen??
  Tomas M
  Svar: Det är den bästa bedömningen vi gör just nu. Samtidigt har vi alltid varit noggranna med att påpeka att räntebanan är en prognos inte ett löfte.
 • Varför sålde riksbanken ut halva guldreserven och köpte papper för pengarna? Är papper värt mer än guld? Är guld pengar? Med vänlig hälsning.
  Henrik Ulveland
  Svar: Vi har fortfarande en del guld kvar. Vid årsskiftet var värdet på guldet ungefär 43 miljarder kronor. Guld genererar inte några ränteintäkter, vilket däremot obligationer gör, så det gäller att hålla en lagom kombination av värdepapper och guld.
 • Om trenden fortsätter att bankerna inte sänker räntan vad är då er uppgift och mål?
  Fredrik Andersson
  Svar: Vårt mål, en inflationstakt på två procent, ändras inte. Historien visar tydligt att penningpolitiken påverkar den allmänna räntenivån. Det gäller också fortsättningsvis även om följsamheten inte behöver vara ett till ett på kort sikt.
 • Hej. Vad anser du vara rätt ränta på rörligt (tremån) när nu repon är 1,5%. Förutsättningen är bra inomläge i villa i Täby samt bra inkomst. Vänlig Hälsning
  Georg Norberg
  Svar: Penningpolitiken är inte designad för att i detalj styra korta bolåneräntor. Räntan varierar en del från bank till bank, vad som är "rätt" bestäms av långivare och låntagare så det här är en fråga att diskutera med din bank.
 • Hej Stefan, Jag undrar varför Riksbanken önskar ligga på en inflationstakt på 2% oavsett hög eller lågkonjunktur. Varför vill riksbanken att konsumentpriser ska gå upp 2% per år när konsumentpriser i stället borde sjunka i pris till följd av produktionseffektiviseringar och lägre produktionskostnad per enhet. Det samma gäller många tjänster. Tack!
  Ola
  Svar: Det är lagom avstånd från noll men ändå inte för högt. Nära noll kan man råka ut för fallande priser, deflation, vilket kan leda till stora ekonomiska bekymmer och en inflationstakt högt över två procent leder också till mängder av ekonomiska problem. Det här målet stämmer också väl med de val som andra centralbanker gjort när det gäller att uppnå en allmänt god ekonomisk utveckling.
 • Hej! När riksbankens motsvarighet i Danmark nyligen förnyade sina sedlar lades de olika tävlingsbidragen upp på bankens hemsida. Kommer ni att göra detsamma? Om inte, varför?
  Martin
  Svar: Såvitt jag vet kommer vi också att publiceera tävlingsbidragen längre fram på vårkanten när vi kommit vidare i vår beslutsprocess i det här stora projektet.
 • Eftersom styrräntan inte längre verkar styra varken inlånings- eller utlåningsräntorna, vad är det då den styr egentligen?
  Ruben
  Svar: Jag håller inte med. Sett över en lägre tidsperiod finns det ett mycket tydligt samband mellan reporäntan och boräntorna. Riksbanken styr den allmänna räntenivån i Sverige och det gäller fortsättningsvis.
 • Kan en lägre ränta öka risken för ännu högre privat skuldsättning i bostadssektorn även om syftet är att göra det billiga?
  Faradj
  Svar: Allmänt sett lånar man mera när räntan är låg. Det ökar hurshållens skuldsättning vilket kan skapa problem om många lånar för mycket.n Det finns inte några enkla avvägningar i dom här sammanhangen.
 • Hej. Med så många arbetslösa, varför sänker ni inte räntan mer för att skapa mer efterfrågan?
  Mauritz Nilsson
  Svar: Då löper vi en risk att inflationen så småningom skulle bli alldeles för hög, så vi får göra lagom avvägning när det gäller att både bidra till en lägre arbetslöshet samtidigt som inflationen hålls under kontroll. Under prognosperioden räknar vi med att arbetslösheten faller om något år.
 • EU-kommisionen varnade Sverige i veckan att de svenska hushållen lånar och har lånat för mycket. Hur ska man komma till rätta med det om styrräntan sänks?
  Dan
  Svar: Just nu lånar hushållen inte i lika snabb takt som tidigare, och det tycker jag är bra. Samtidigit är det här naturligsvis något vi får hålla ett öga på eftersom det blir billigare att låna när räntan sjunker.
 • Varför tycker du inte att det vore bra att sänka reporäntan till 1,25 procent?
  Emmy
  Svar: Det gäller att hela tiden göra en avvägning mellan räntenivå och framtida inflationstakt och allmän ekonomisk utveckling. Att nu sänka till 1,25 procent vore att ta i för mycket.
 • Hej, Jag undrar hur Riksbanken ser på det faktum att bankerna inte sänker boräntorna när repo-räntan sänks. Hur går era tankar kring det? Är det fel av bankerna att inte sänka? Som bolånekund har jag hittills varit intresserad av Riksbankens räntebesked, men det blir allt mer ointressant tyvärr.
  Catarina
  Svar: I ett litet längre tidsperspektiv råder det en tydlig följsamhet mellan reporäntan och boräntorna. Det finns inte skäl att tro att de nu har ändrats, även om följsamheten inte alltid är perfekt och det gäller särskilt säg från vecka till vecka.
 • Hur kan sänka räntan med 0,25% kallas för ett arbete? Det var nog självklart för allmogen att det var enda alternativet?
  Johan på Huset
  Svar: Det kanske inte låter så mycket men det går åt en väldig massa analysarbete varje gång vi fattar ett räntebeslut. Det gäller också t.ex vid tillfällen när räntan förblir oförändrad. Vi försöker alltid fatta ett så bra beslut som det över huvud taget är möjligt. Så även denna gång.
 • Finanspolitiken är relativt restriktiv, BNP-tillväxten obefintlig, arbetslösheten stigande och inflationen ligger långt under målet. Vad finns det för anledning att inte trycka ordentligt på gasen?
  Anders Johansson
  Svar: Reporäntan är redan mycket låg. Trycker vi för mycket på gasen leder det efter ett tag till en accelererande inflation och det är inte heller bra för den ekonomiska utvecklingen så gårdagens beslut är en lagom avvägning. Det tar ju också tid innan penningpolitiken får fullt genomslag.
 • Det sägs ibland att börsen redan har prisat in en grekisk statsbankrutt. Har riksbanken "prisat in" reporäntan för samma scenario?
  Tommy
  Svar: Vi räknar med att man efter ett tag löser de statsfinansiella problemen i Europa utan några större katastrofer. Det är det som är vårt grundscenario.
 • Hej Stefan De långa räntorna befinner sig på historiskt mycket låga nivåer.Hur mycket mer kan de sjunka? Hur ser ditt scenario ut?
  Lars Jansson
  Svar: Vi utgår ifrån att räntan kommer att ligga kvar på 1,5 procent under 2012 och en bit in på 2013. I den penningpolitiska rapporten, kapitel 2, finns ett antal andra scenrier där utvecklingen blir en helt annan, t. ex kan räntan under vissa förhållanden falla till noll procent och under andra förhållanden stiga till uppemot 3 procent. I en osäker värld är 1,5 procent vår bästa bedömning i dagsläget. Stort tack för alla bra frågor om penningpolitiken. Tyvärr hinner jag inte besvara dom alla, givet den tid jag har till mitt förfogande. Väl mött igen i april när det är dags för nästa penningpolitiska beslut. Många hälsningar Stefan Ingves

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?