Chatt med Svante Öberg den 20 april 2010

 

 

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Nu har vi avslutat chatten. Svante tackar för visat intresse.
 • Vad menar ni med normal penningpolitik?
  Sofia
  Svar: Hej Sofia I ett normalläge är inflationen 2 % och realräntan 2 % (räntan 4 %). Över konjunkturen brukar realräntan variera mellan 0 % och 4 %. Nu är realräntan - 1 %. Det är en krisränta. Hälsningar Svante
 • Ni räknar med att BNP ska växa med drygt 3,5 procent uppräknat i årstak i 13 kvartal i rad. Hur troligt är det, när hände det senast?
  Per
  Svar: Hej Per Normalt brukar vi få en ganska stark BNP-tillväxt efter en djup lågkonjunktur. Ett genomsnitt på en liknande nivå hade vi senast 2005-2007. Hälsningar Svante
 • Varför så mycket lägre KPI prognos jämfört med februari?
  Göran Nilsson
  Svar: Hej Göran Det beror på att vägningstalen i KPI har ändrats (den rörliga räntan har fått större vikt) och att vi har ändrat metod för framskrivningarna för att det ska stämma med SCB:s sätt att beräkna KPI. Hälsningar Svante
 • I vilken omfattning tar Riksbanken i sina prognoser hänsyn till det internationella arbetet med ett stramare finansiellt regelverk vilket bl.a. kan komma att påverka svenska bolåneräntor uppåt?
  Knut
  Svar: Hej Knut Såvitt vi nu kan bedöma kommer det inte att få några dramatiska konsekvenser, men det finns ännu inga konkreta förslag att ta hänsyn till. Vi följer denna fråga noga och deltar också i det internationella arbetet. Hälsningar Svante
 • Perioden 2005-2007 hade vi en oerhört stark kreditdriven global tillväxt som slutade i en krasch. Klarar mogna ekonomier en sådan tillväxt utan att det slutar med en krasch?
  Per
  Svar: Hej Per Skillnaden är att resursutnyttjandet då var ganska högt, medan det framöver är ganska lågt. Vi tror inte att den prognos vi gör innebär några stora problem. Hälsningar Svante
 • Hej, hur ser du på de senaste årens svaga produktivitetsutveckling? Vad tror du har drivit den?
  Karine
  Svar: Hej Karine Att den har varit svag i tre års tid beror på flera saker, bland annat att lågkonjunkturen har varit ovanligt djup och att företagen i större utsträckning än normalt har behållit arbetskraften. Hälsningar Svante
 • Hur avgörande blir BNP-utfallet för det första kvartalet för Riksbankens beslut om eventuell räntehöjning den 30 juni?
  Anders
  Svar: Hej Anders Det kommer att vara en av många faktorer som vi kommer att behöva ta ställning till. Hälsningar Svante
 • Har ni bytt inflationsmål? Ni pratar bara om något som heter KPIF och inte KPI?
  Oskar
  Svar: Hej Oskar Nej vi har inte bytt inflationsmål. Men eftersom KPI påverkas direkt av våra egna beslut om reporäntan så varierar den väldigt kraftigt under perioden 2008 - 2012. Det är tillfälliga effekter. Den underliggande inflationen mätt med KPIF är mer stabil och ett bättre mått på inflationstrycket. På sikt sammanfaller båda måtten. Hälsningar Svante

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?