Referensräntan fastställd till 1,5 procent

Datum

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari – 30 juni 2011 till 1,5 procent.

 

Enligt 9 § räntelagen (1975:635; senast ändrad 2002:352) skall referensräntan fastställas halvårsvis genom särskilt beslut av Riksbanken.

 

Referensräntan skall enligt denna paragraf motsvara den reporänta som Riksbanken tillämpade vid utgången av det gångna halvåret avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. Den ränta som gällde för denna transaktion var 1,25 procent. Vid avrundning till närmast högre halva procentenhet kommer referensräntan därmed att vara 1,5 procent.
 

Referensräntan ersatte diskontot den 1 juli 2002. 

 

Aktuell referensränta och historiska serier finns tillgängligt på Riksbankens webbplats, se länk nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?