Förenklad beslutsrutin

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att Riksbankens in- och utlåningsräntor, från och med det penningpolitiska mötet den 26 oktober, per automatik följer reporäntan när den förändras. Syftet är att förenkla rutinerna kring reporäntebeslutet då direktionen inte behöver fatta separata beslut om dessa. Beslutet gäller även den så kallade finjusteringsräntan (för närvarande reporänta +/- 0,10 procentenheter). Eventuella förändringar i skillnaden mellan reporäntan och de olika in- och utlåningsräntorna (för närvarande +/- 0,75 procentenheter) kommer som tidigare att beslutas särskilt.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?